OFERTA

PIESZE WYCIECZKI TERENOWE / USŁUGA PRZEWODNICKA


 
Stanowiska geologiczne i atrakcje geoturystyczne
- charakterystyka skał i minerałów występujących w odsłonięciach
- obserwacje zjawisk geologicznych oraz wyjaśnienie ich genezy i wykorzystanie ich w odkrywaniu historii geologicznej regionu dolnośląskiego
- obiekty górnicze i historia z nimi związana

 

 

 

Zbieranie i kolekcjonowanie minerałów, skał i skamieniałości

Wyprawy w miejsca występowania ciekawych minerałów i skamieniałości
- możliwość pozyskania okazów do własnej kolekcji

Warsztaty: pozyskiwanie minerałów i niezbędny ekwipunek, zasady BHP, planowanie wycieczek, analiza map geologicznych, zasady kolekcjonowania, mycie i czyszczenie okazów, preparacja, przygotowanie i ekspozycja zbiorów.

Warsztaty (w szkole oraz plenerowe)

Tematy ogólne:

- Minerały: czym są, ich właściwości, rozpoznawanie, wykorzystanie
- Skały: podział, powstawanie, charakterystyka wybranych skał, rozpoznawanie, wykorzystanie
- Procesy geologiczne - wulkanizm, ruchu górotwórcze, procesy rzeźbotwórcze itd.
- Skamieniałości - powstawanie, charakterystyka, znaczenie w geologii

Tematy dotyczące konkretnych rejonów Dolnego Śląska:

- Minerały, kamienie ozdobne i szlachetne - miejsca występowania, historia pozyskiwania, najsłynniejsze odkrycia.
- Surowce mineralne i złoża Dolnego Śląska / górnictwo
- Budowa i historia geologiczna wybranych rejonów Dolnego Śląska

 

Geoturystyka na rowerze -  prowadzenie wycieczek rowerowych, planowanie i projektowanie tras z uwzględnieniem atrakcji geoturystycznych i geostanowisk a także innych atrakcji po trasie wycieczki.
Warsztaty fotograficzne:


- makrofotografia minerałów
- fotografia studyjna
- fotografia krajobrazowa - warsztaty plenerowe /  fotowycieczki

 

Warsztaty filmowe / operatorskie

Oferuję przygotowanie dydaktycznych zestawów minerałów i skał wraz z opisem - od podstawowych, małych zestawów po duże, z rzadszymi okazami. Także zestawy dobrane tematycznie do regionu.

Kontakt: Grzegorz Bijak  /  poczta@grzegorzbijak.pl / Facebook